top of page

Korepetycje z angielskiego – Łomianki

Kurs angielskiego łomianki

Język angielski to niezwykle ważny przedmiot, wymagany zarówno podczas egzaminu ósmoklasisty, jak i na maturze. Co zrobić, aby do tych niezwykle ważnych testów zapewnić sobie odpowiednie przygotowanie? Jako Boston Language Center w Łomiankach oferujemy specjalistycznie korepetycje, które zapewniają kompleksowe podejście do nauki języka. Każdy z kursów dostosowany jest do podstawy programowej zatwierdzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i przygotowuje zarówno do części pisemnej, jak i ustnej. Wykorzystywane podczas naszych lekcji materiały zapewniają dogłębne zrozumienie omawianych tematów.

Korepetycje z angielskiego - 100% satysfakcji

Wysoki wynik osiągnięty podczas testu na koniec szkoły podstawowej umożliwia wybór najlepszego liceum. Celem naszych korepetycji z angielskiego jest całościowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, które uwzględnia jego wszystkie elementy – rozumienie ze słuchu, znajomość środków i funkcji językowych i wypowiedź pisemna oraz rozumienie tekstów pisanych. Nasi wykwalifikowanie lektorzy korzystają z najlepszych metod nauczania języka obcego, dzięki czemu wszyscy uczniowie w bardzo szybkim czasie poprawiają wyniki w nauce i osiągają pożądane rezultaty na egzaminach.

Kurs angielskiego - Łomianki

Nasze kursy przygotowujące do matury z angielskiego mają charakter gruntowny i pomagają uzupełnić i usystematyzować zdobytą wiedzę, a dzięki temu z łatwością wykorzystywać ją podczas egzaminu dojrzałości. Szkolenia skierowane są zarówno do osób, które planują zdawać maturę na poziomie podstawowym, jak i tych, które chcą podjąć wyzwanie poziomu rozszerzonego. Wykwalifikowani pedagodzy Boston Language Center w Łomiankach podchodzą do każdego bardzo indywidualnie i korzystają z technik dostosowanych do potrzeb studentów. Tym samym uczniowie mogą z łatwością opanować materiał, który zawiera się w wymaganiach egzaminacyjnych i swobodnie posługują się językiem angielskim. Zapraszamy do kontaktu.

bottom of page