top of page

Rodo

W związku z faktem, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO/GDPR). Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe oraz dane osób w imieniu których podpisali Państwo umowę o świadczenie usługi edukacyjnej  są przetwarzane i bezpiecznie przechowywane zgodnie z obowiązującymi dotąd przepisami oraz zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami RODO.

W związku z nowymi wymogami legislacyjnymi poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczoną usługą edukacyjną

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/KURSANTÓW KOREPETYCJI/KURSÓW EGZAMINÓW W BOSTON LANGUAGE CENTER W ŁOMIANKACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach świadczenia usługi edukacyjnej – uczestnictwa w kursach/zajęciach  jest Boston Language Center z siedzibą w Łomiankach przy ul. Rolnicza 303.

  2. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usługi edukacyjnej, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie/korepetycjach (świadczenia usługi edukacyjnej w danym roku szkolnym) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia usługi edukacyjnej. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

  4. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. W przypadku konieczności uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Boston Language Center zwróci się do Państwa o uzyskanie takiej zgody wyłącznie w celach marketingowych. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie takiej zgody uniemożliwi informowanie Państwa o ofertach nowych kursów oraz przygotowanych promocjach.

  5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

  6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Korepetycje Łomianki

Kurs egzamin ósmoklasisty

bottom of page